انواع درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای تامارا از لحاظ مکانیزم عملکردی و شکل ظاهری عبارتند از: